Aldwâld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ALDWÂLD - OUDWOUDE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van ALDWÂLD - OUDWOUDE

Oorsprong/verklaring

Het wapenbeeld van dit dorp spreekt voor zich. Gelegen op de zandgrond, moet dit dorp - dat waarschijnlijk vroeger Holtwolde heeft geheten - vele bomen rijk zijn geweest. De eik is wel een der meest bekende bomen op de zandgrond, bovendien was hij nog van economische betekenis; hoogwaardig bouwmateriaal en de schors voor de leerlooierij.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.