Alm

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE ALM

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1976 Alm en Biesbosch (2005 Rivierenland)
Toevoegingen : 1968 De Drie Sluizen, De Vierbannen, Het Noorderafwateringskanaal

I : 4 november 1968
"Gevierendeeld : I. In azuur twee boven elkaar geplaatste eenden van zilver, gebekt van keel, het geheel omgeven door een breed gewolkte zoom van zilver; II in goud drie posthoorns van keel, beslagen, geopend en gemond van zilver; III in keel een net van zilver, waaroverheen een zalm van goud; IV in azuur drie versmalde golvende schuinbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Alm / Arms of Alm

Oorsprong/verklaring

De eendjes in het eerste kwartier herinneren aan de St. Elisabethsvloed van 1421, waarbij de Biesboschzee ontstond toen de Groote Zuidhollandse Waard met tal van dorpen en vele eendenkoooen overspoeld werd en voor eeuwen verloren ging. Het waterwild is ook na de overstroming en tot de dag van vandaag talrijk gebleven in deze streek.

De gewolkte zoom symboliseert de strijd tegen het water dat aan het land knaagt. Het gebied van het waterschap De Alm is in 1421 overstroomd geweest maar op het water heroverd.

De posthoorns vormen het wapen van de graven van Horn. Dit geslacht heeft het land van Altena sinds het einde der 12e eeuw in leen gehad van de graven van Kleef. In 1590 werd de heerlijkheid verkocht aan de Staten van Holland. Het net met de zalm herinnert aan de ivisserij die in de Biesbosch een enorme omvang heeft gehad tot het steeds giftiger wordende afvalwater van de industrie de vis verjoeg. De drie golvende schuinbalkjes tenslotte herinneren aan de drie boezemwaterschappen die in De Alm zijn opgegaan.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1969