Alstad

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

ALSTAD

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Malmöhus län)
Additions : 1952 Fru Alstad, Lilla Slågarp, Stora Slågarp, Västra Alstad
Incorporated into : 1967 Trelleborg

Arms (crest) of Alstad

Official blazon

I rött fält en balk, åtföljd ovan av ett pilträd och nedan av ett veteax med två blad, allt av guld.

Origin/meaning

The arms were granted on June 2, 1961.

The bend symbolises the main road between Malmö and Ystad, that runs through the town. The tree and the wheat symbolise forestry and agriculture.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten