Alt Beets

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ALT BEETS - OUD BEETS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Gegolfd doorsneden: I in goud drie groene linkerschuinbalken; II in rood een gouden klok, aan weerszijden vergezeld van een gouden lelie."

Wapen van Alt Beets / Arms of Alt Beets

Oorsprong/verklaring

De golvende doorsnijding van het schild slaat op het Oud-Diep of Koningsdiep, een riviertje dat door het dorp stroomt. De naam Beets was oorspronkelijk ook Beke. De kleuren goud en rood zijn afgeleid van de wapens van de grietmannen in het dorp. De drie belangrijkste families, de Fockens, Lycklama's en de Van Lyndens voerden deze kleuren. De klok herinnert aan de oude kerk en de historische klokken die bij de grote brand van de kerk zijn gered. De lelies zijn enerzijds afkomstig uit het wapen van de Lycklama's, maar symboliseren ook de rijke flora, met vooral gele leissen, in de omgeving.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De Woudklank 9-3-2000.