Ameland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AMELAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" In de lengte doorsneden, de regter helft van goud, beladen met 2 zwarte dwarsbalken van de regter boven naar de linker beneden hoek nederdalende; de linkerhelft van azuur beladen met een wasschende maanvan zilver."

NB : niet beschreven is een gouden kroon met 5 bladeren.

Arms (crest) of Ameland

Oorsprong/verklaring

Het wapen wordt als heerlijkheidswapen gevoerd sinds het einde der 15e eeuw. De oorsprong van het wapen is echter niet bekend. Het wapen werd tot in de late 18e eeuw ook veel gevoerd met de maan naar de andere kant gericht. Heraldisch is het echter de regel dat figuren in een doorsneden veld elkaar 'aankijken'. Derhalve staat de maan naar de balken gewend. In 1958 pleitte de gemeenteraad voor dat het gemeentewapen werd hersteld met de maan afgewend. De gemeenteraad heeft dit voorstel echter nooit ingediend bij de Hoge Raad van Adel.

Volgens een volksoverlevering zouden de schuinbalken de balken voorstellen, die de Amelanders op Terschelling hadden geroofd om er een galg van te maken. Hierop slaat ook het volgende rijmpje:

De Amelander schalken,
stolen 3 balken,
des 's avonds in de maneschijn,
daarom zal dit hun wapen zijn.

Het wapen komt ook voor in het wapen van het Waterschap De Amelander Grieën.

Wapen van Ameland

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Poststempel 1999
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Het wapen in een kwartetspel (1950s)
Wapen van Ameland / Arms of Ameland

Het wapen op een ansichtkaart

Het wapen in gebruik op het eiland (2018):


In 1982 was er op Ameland veel discussie over het al dan niet toestaan van naaktrecreatie. Hierop ontwierp de wethouder van buurgemeente Schiermonnikoog een nieuw wapen en rijmpje :

Ameland2.jpg
Drie Amelander schalken,
verboden eens het zwalken,
van bloterikken in de zonneschijn,
daarom zal dit voortaan hun wapen zijn.

De gemeente Ameland speelde mee met deze grap en liet het wapen, voor één keer, afdrukken op briefpapier.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962; Leeuwarder Courant, 7 maart 1958; Trouw 12-11-1982