Amelander Grieën

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AMELANDER GRIEËN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1993 Wetterskip Fryslân
Toevoegingen : ? De Grieën op Ameland, Nes-Buren op Ameland

I : 11 januari 1967
"Doorsneden : I. Gedeeld. A. in goud drie schuinbalken van sabel; b. In azuur een naar rechts gewende wassenaar van zilver; II. In sabel een walvis van zilver, spuitend van keel; over alles heen een hartschild van goud, beladen met een kam van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Amelander Grieën / Arms of Amelander Grieën

Oorsprong/verklaring

Het bovenste deel van het wapen is afgeleid van het wapen van de gemeente Ameland.

Het onderste deel vertoont een gewonde Groenlandse walvis en symboliseert de betekenis van de walvisvaart in de 17e-19e eeuw voor de bewoners van het eiland. Het hartschild is een sprekend symbool afgeleid van het wapen van de familie Cammingha, een belangrijke familie op het eiland, die bij Ballum een kasteel(tje) hadden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Leeuwarder Courant, 14 februari 1967.