Amsterdamsche Veld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET AMSTERDAMSCHE VELD

Provincie : Drenthe
Opheffing : ?
Toevoegingen : -

I : 23 december 1958
"Omgekeerd gemanteld en ingebogen, boven van goud, beladen met twee gekruiste bliksemstralen van keel, naar beneden inslaande, waaroverheen een bijenkorf van hetzelfde, het vlieggat van sabel; beneden in keel een paal van sabel, geboord van zilver en beladen met drie verkorte Sint Andrieskruisen van hetzelfde, paalsgewijze gerangschikt, ter weerszijden vergezeld van een staak, wederom van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Amsterdamsche Veld / Arms of Amsterdamsche Veld

Oorsprong/verklaring

Het waterschap is in 1850 ontstaan toen de Amsterdamse Drentsche Landontginningsmaatschappij land aankocht in zuid-oost Drenthe. Het aangekochte gebied werd het Amsterdamsche Veld genoemd. Ook nadat de maatschappij door J.P. van der Griendt werd samengevoegd met de NV Griendtsveen turfstrooisel Maatschappij, bleef de naam bestaan.Het onderste deel van het wapen is afgeleid van het wapen van de stad Amsterdam, waaraan twee zilveren boorden zijn toegevoegd, omdat het Amsterdamse wapen heraldisch niet juist is (zwart op rood mag niet). De zilveren boorden en de staken geven daarbij tevens de vervening met zijn rechte kanalen aan.

Het bovenste deel bevat de bijenkorf uit het wapen van Van der Griendt. Behalve ontginning, heeft de maatschappij er ook voor gezorgd dat er een electriciteitscentrale werd gebouwd, hetgeen door de bliksemstralen wordt gesymboliseerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1962