Anjumer- en Lioessenserpolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE ANJUMER- EN LIOESSENSER POLDER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1963 Eastergoa's Sédiken (1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân)))
Toevoegingen : ?

I : 13 november 1934
"In sinopel een korenschoof van goud en ter weerszijden van de schoof een klaverblad van zilver; een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Anjumer- en Lioessenserpolder / Arms of Anjumer- en Lioessenserpolder

Oorsprong/verklaring

Het waterschap omvat zowel bouwland als grasland, hetgeen wordt gesymboliseerd door de korenschoof en het klaverblad.

Het schildhoofd is het symbool voor een zeewerend waterschap.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :