Arum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ARUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Arum / Arms of Arum

Oorsprong/verklaring

Het Wapen van Arum bestaat uit drie vlooienkammen
Dit omdat vroeger de boeren er bekend stonden om hun luizenplaag, en omdat ze daar enorm veel last van hadden vonden ze de vlooienkam uit.
Het heeft de boeren geen windeieren gelegd omdat ze octrooi kregen voor de uitvinding van de vlooienkam.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente. Achtergrond opgestuurd gekregen via mail.