Bakkefean

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BAKKEFEAN-BAKKEVEEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In goud twee groene flanken met over alles heen een verlaagde en versmalde dwarsbalk, van zilver op het groen en van zwart op goud; de flanken boven de balk beladen met rechts een rechtopstaand gouden eikenblad en links een gouden klaverblad; het schildhoofd beladen met een rood breedarmig kruisje, de schildvoet beladen met een rode roos."

Wapen van Bakkefean / Arms of Bakkefean

Oorsprong/verklaring

Het wapen is aangenomen in 1999.

Bakkeveen ligt op een zandrug in het veen en al in de Steentijd liepen er wegen door het gebied. Dit is weergegeven door de gouden zandrug in het groene veen. Het eikenblad en het klaverblad stellen de bossen en de weiden voor. De zwart/zilveren balk stelt de Drachtster Compagnonsvaart voor, die dwars door het dorp loopt. Tevens herinneren de kleuren aan de turafafgravingen in de regio. Het kruis in het schildhoofd herinnert aan de buitenhof van het klooster Mariëngaard dat in het dorp heft gestaan. De roos komt uit het wapen van de plaatselijke grondheren van de familie Van Eisinga.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De Woudklank, 17-2-2000.