Balk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BALK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Gaasterlân-Sleat

Het volgende dorpswapen is bekend :

" In goud een golvende paal van sinopel, gekruist door een verkorte dwarsbalk van keel, beladen met een zespuntige ster van goud, en vergezeld van vier lindebladen van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Balk / Arms of Balk

Oorsprong/verklaring

De groene paal stelt de Luts voor, die door Balk stroomt. Daaroverheen ligt het sprekende element, de balk. De ster is het teken van een bestuurscentrum. Balk was namelijk vroeger de hoofdplaats van Gaasterland. De lindebladen slaan op de bomen die in het dorp aan beide kanten van de Luts staan.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van Heijningen, 1988; Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989