Bargerbeek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARGERBEEK

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1995 't Suydevelt (2000 Velt en Vecht (2014 Vechtstromen))
Toevoegingen : 1964 Barger Oostbeek, Barger Westbeek

I : 3 april 1964
" In zilver drie rechterschuinbalken van tegenhermelijn; met een versmald schildhoofd van het veld, gedekt en ondersteund van sinopel en beladen met een ketting van sabel van negen schakels, uitgaande van beide schildranden; over alles heen een hartschild van goud, beladen met een adelaar van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Bargerbeek / Arms of Bargerbeek

Oorsprong/verklaring

Het waterschap ligt geheel in het hoogveengebied van Zuid-Oost Drenthe, dat in ontginning is gebracht door het graven van evenwijdige kanalen voor de turfafvoer. Dit is in beeld gebracht door het met wollegras begroeide veen weer te geven met tegenhermelijn en dit af te wisselen met zilver om water aan te duiden.

Het Schonebekerdiep, dat de zuidgrens van het waterschap vormt, is tegelijk de rijksgrens. Dit is aanleiding geweest om een versmald schildhoofd van zilver aan te brengen, beladen met een ketting als symbool voor de grens en met boven en onder een smal groen zoompje ter herinnering aan de weilanden die vanouds langs het riviertje hebben gelegen.

Het hartschild is het wapen van de heerlijkheid Coevorden, waartoe het gehele gebied van het waterschap heeft behoord. Ditzelfde heerlijkheidswapen is ook opgenomen in de wapens van de gemeenten Dalen en Schoonebeek, die tot dezelfde heerlijkheid behoorden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1964