Bartlehiem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BARTLEHIEM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Ferwerderadeel, Tytsjerksteradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Van keel, gekapt van zilver, het keel beladen met een zespuntige ster van goud, het zilver links met een eikel, rechts met een klaverblad, beide van sinopel; en een schildhoofd van azuur, beladen met een schaats van goud, waarboven een stedenkroon van goud, gevoerd van keel."

Wapen van Bartlehiem / Arms of Bartlehiem

Oorsprong/verklaring

Het dorp ligt op het punt waar de gemeenten Ferwerderadeel, Tytsjerksteradiel en Leeuwarderadeel samenkomen. Dit wordt door de punt gesymboliseerd. De ster komt uit het wapen van Ferwerderadeel, de klaver uit het wapen van Leeuwarderadeel. Het schildhoofd herinnert aan de rol die het dorp altijd speelt tijdens de Elfstedentochten. Het dorp heeft daardoor landelijke bekendheid gekregen. De schaats stelt de schaatstocht voor, de kroon de elf steden. De kleuren van het schildhoofd zijn afgeleid van het Friese wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990; Leeuwarder Courant 5/6/1986.