Beetsterzwaag

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BEETSTERZWAAG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Beetsterzwaag

Oorsprong/verklaring

Het wapen is ontworpen in 1975.

De gouden punt geeft de zandrug weer, waarop het dorp is ontstaan. De blauwe bovenkant met de gouden kroon symboliseert het Koningsdiep. De klaverbladen symboliseren de weilanden (zwagen) in het dorp en geven tevens het agrarische karakter aan.

De eikels zijn een algemeen symbool voor de adellijke families die bezittingen hadden in het dorp (en een aantal daarvan voerden een eikel in het wapen).


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Informatie gemeente Opsterland