Benoorden de Dedemsvaart

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BENOORDEN DE DEDEMSVAART

Provincie : Overijssel
Opheffing : 1997 Groot Salland
Toevoegingen : -

I : 17 april 1962
"In zilver een versmalde paal van sabel, n de onderste schildhelft vergezeld van vier, twee aan twee paalsgewijs geplaatste, toegewende zwemmende eenden van sabel, gebekt van keel, in de bovenste schildhelft over alles heen een vierkante, aan alle hoeken gebastionneerde schanswal van goud, omboord van keel. Het schild golvend geflankeerd van azuur en gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Benoorden de Dedemsvaart / Arms of Benoorden de Dedemsvaart

Oorsprong/verklaring

De paal herinnert aan de oude route van Zwolle naar het Noorden, die dwars door het waterschapsgebied loopt. De schans staat voor een in 1665 gebouwde schans bij Rouveen, die deze passage moest verdedigen. De schans werd in hetzelfde jaar door Bernard van Galen, bisschop van Münster, veroverd, maar niet bezet gehouden. Hetzelfde gebeurde in 1672 toen de bisschop opnieuw aanviel.

De eenden slaan op de vele eendenkooien die in dit gebied in bedrijf waren. In 1850 waren dat er nog 13, terwijl er al vele opgeheven waren.

De golvende flanken herinneren aan de watersnood van 1825 toen de Zuiderzee via het Meppeler Diep en het Zwarte Water het gebied overstroomde.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, G.A. : Het wapen van het Waterschap Benoorden de Dedemsvaart. Nederlandsche Leeuw 80(1963)192.