Berkenwoude

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERKENWOUDE

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1985 Bergambacht (2015 Krimpenerwaard)
Toevoegingen : -

I : 22 oktober 1928
" In zilver een dubbelstaartige leeuw van sabel, gekroond van goud, getongd en genageld van keel, in de schildhoeken vergezeld van 3 wassende manen van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Berkenwoude

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de wapens van de oudste ambachtsheren van Berkenwoude, de geslachten Van Polanen (wassenaars) en Van der Leck (leeuw, zie hieronder). Het wapen van de familie Van der Leck gaat terug tot de 13e eeuw. In de 12e eeuw bezet deze familie al aanzienlijke bezittingen in Utrecht en de Krimpenerwaard. De eerste die zegelt met het wapen met een leeuw was Folpert van der Leck, in 1233. Het wapen blijft in gebruik tot de familie uitsterft in 1342. Het wordt nog wel genoemd in het manuscriopt van heraut Gelre (1414). Latere heren van de heerlijkheid Van de Lek bleven de zwarte leeuw wel als heerlijkheidswapen voeren. Hierdoor kwam de leeuw ook in een aantal familiewapens voor (oa Nassau-La Lecq).

Wapen van Berkenwoude

Het wapen van Berkenwoude in de Koffie Hag albums +/- 1930

Tot 1927 voerde de gemeente geen eigen wapen, en op 29 juni 1918 keurde de gemeenteraad het volgende ontwerp goed :
In sinopel een balk vergezeld van een ploeg en een pijlenbundel, alles van sabel. Het schild omgeven door ranken van de bruine boon.

Het wapen was ontworpen door AJ Rehorst en stelde de eendrachtige samenwerking van de bewoners voor tijdens de crisisjaren. Het groene veld stelde de weidegronden voor, de balk de omgeploegde grond, nodig voor de voedselproductie, de ploeg het bijbehorende werktuig en de pijlenbundel stond voor de samenwerking. De bruine bonen vormden, samen met brood, de hoofdvoedselprodukten. De Hoge Raad van Adel ging hiermee niet akkoord en het huidige wapen was het gevolg.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiteratuur : 't Jong, 1986; de Bruin, 1981