Berltsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BERLTSUM - BERLIKUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Menaldumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Berltsum / Arms of Berltsum

Oorsprong/verklaring

Berltsum schijnt vroeger een dorp met stedelijke rechten geweest te zijn, er is in ieder geval sprake van een schout en schepenen geweest. Bovendien wordt het dorp in diverse bronnen aangeduidt als stad. Het wapen is afgeleid van afbeeldingen op een avondmaalsbeker (lam) en een steen (kerk), respectievelijk uit 1601 en 1779.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991