Bierum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BIERUM

Provincie : Groningen
Opheffing : 1990 Delfzijl (2021 Eemsdelta)
Toevoegingen : -

I : 20 mei 1892
" Van zilver beladen met eene kerktoren van keel met laag zadeldak (Groninger vorm), verrijzende uit 3 golvende dwarsbalken van lazuur. Het schild gedekt met eene kroon van goud."

Wapen van Bierum / Arms of Bierum

Oorsprong/verklaring

Het wapen verzinnebeelde de ligging aan zee. Het geheel was in feite een voorstelling van de plaats gezien vanuit zee. De burgemeester omschreef de kerk als een bekend baken uit de zee. De oorspronkelijke aanvraag was het schild doorsneden, de onderste schildhelft van sinopel, beladen met 3 zilveren golvende dwarsbalken, zodat de toren als vanuit zee gezien, achter de dijk leek op te rijzen.

De Hoge Raad van Adel wilde de balken echter van azuur, meer een symbool voor de zee, en stelde twee mogelijke varianten voor; als eerste het oorspronkelijke wapen met de balken van azuur en als tweede het latere gemeentewapen. De gemeente koos vervolgens voor de laatste variant.

Ook was er een langdurige discussie tussen de Hoge Raad van Adel en de gemeente over het al dan niet recht hebben op een kroon. Het ging hierbij om het feit of de gemeente voor 1795 wel of niet gerechtigd was afgevaardigden te sturen naar de provinciale staten. Een wet van 1821 bepaalde dat alleen die gemeenten een kroon mochten voeren die vertegenwoordigers stuurden. De gemeente heeft uiteindelijk haar zin gekregen en de kroon werd verleend. Overigens werd de wet van 1821 later ingetrokken en mogen alle gemeenten tegenwoordig een kroon voeren.

Het wapen is gedeeltelijk overgenomen in het wapen van Delfzijl.

Wapen van Bierum / Arms of Bierum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Bierum / Arms of Bierum

Poststempel, 1985

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : de Boo, 1993; Archief Hoge Raad van Adel (brievenboek 1891)