Diocese of Groningen

From Heraldry of the World
(Redirected from Bisdom Groningen)
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Ceh.jpg
Ecclesiastical heraldry portal

Catholic heraldry


Other Christian churches


Other religions  • Total pages in the Ecclesiastical section : 16,103
  • Total images in the Ecclesiastical section : 14,185

DIOCESE OF GRONINGEN (Dioecesis Groningensis)

Country : Netherlands
Denomination : Roman Catholic

Established : 1559
Abolished : 1600
Re-established : 1956
Renamed 2006 to Diocese of Groningen-Leeuwarden

Arms (crest) of Diocese of Groningen

Official blazon

In sinopel een kruis van zilver. Het schild gedekt met een gouden, met edelstenen bezette mijter, waarvan ter weerszijde van het schild twee gouden, van keel gevoerde linten met gouden franje afhangen, de uiteinden beladen met een breedarmig kruisje van keel; achter het schild schuingekruist, een gouden kromstaf, de krul naar buiten gericht, en een gouden, met edelstenen bezet kruis met lelievormige uiteinden.

Origin/meaning

The arms were officially granted on March 1, 1988.

  • (nl)

Dit wapen is ontleend aan een zegel van de eerste bisschop van het vroegere bisdom, de uit Utrecht afkomstige Johannes Knijff, die na zijn benoeming een soort alliantiewapen aannam met naast dat van zijn familie een wapen met een kruis, dat vermoedelijk niet anders bedoeld was dan het wapen van het aartsbisdom Utrecht, waaronder zowel Groningen als Friesland vóór 1559 ressorteerden. In 1988 verkreeg dit kruiswapen de kleuren groen en zilver van het wapen van de Groninger prefekten dat is opgenomen in het wapen van de stad Groningen. Aangezien ook het aartsbisdom een zilveren kruis voert, maar op een rood veld, wordt het enige specifieke Groninger element gevormd door de kleur groen.

Arms of Bishops


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature :