Blauhûs

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BLAUHÛS - BLAUWHUIS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Doorsneden: I in azuur een vissersboot van goud; II in zilver drie plompebladeren van keel."

Wapen van Blauhûs

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit een symbool voor de vroegere visserij en een symbool voor Friesland in het algemeen.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989