Blauhûs

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BLAUHÛS - BLAUWHUIS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Doorsneden: I in azuur een vissersboot van goud; II in zilver drie plompebladeren van keel."

Wapen van Blauhûs

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit een symbool voor de vroegere visserij en een symbool voor Friesland in het algemeen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1989