Boarnwert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOARNWERT - BORNWIRD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Rechtsgeschuind van zilver en azuur, over alles heen een lelie, rechtsgeschuind van keel en azuur."

Wapen van Boarnwert

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het schild is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Aylva van Bornwird.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)