Boarnwert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOARNWERT - BORNWIRD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Rechtsgeschuind van zilver en azuur, over alles heen een lelie, rechtsgeschuind van keel en azuur."

Wapen van Boarnwert

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het schild is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Aylva van Bornwird.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)