Boazum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOAZUM - BOZUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een omgewende stappende ram van zilver, lopende op een schildvoet van sinopel."

Wapen van Boazum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het afbeelding van een ram, zoals dat voorkwam op een zilveren beker uit 1508 (of 1505) van Pier Bozum. Onder de afbeelding staat de tekst "Dit is Bozum ram". Het is daarbij overigens niet duidelijk of het gaat om het wapendier van het dorp of de persoon Piet Bozum..De oorsprong is dus niet geheel duidelijk, maar het werd al tijden als wapen in de plaatselijke herberg gebruikt.Howel het wapen pas in 1990 werd verleend, kwam de discussie over een dorpswapen al in 1950 op gang. Het toen vermelde voorstel was feitelijk hetzelfde wapen zoals uiteindelijk is verleend, echter met een vijfbladerige gouden kroon. Deze kan niet op dorpswapens verleend worden en is dus vervallen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991; Leeuwarder Courant 8/2/1950.