Boerum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BURUM - BOERUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Boerum

Oorsprong/verklaring

Aan de weegschaal in dit wapen kunnen twee betekenissen worden gehecht; ten eerste stond er in Burum een waag en ten tweede werd er in dit dorp recht gesproken. Dit laatste geschiedde aan de rand van het kerkhof.

In de dagen dat de Abt van Gerkesklooster nog de jurisdictie over Burum had, zaten de rechters op de grote steen, die op de hoek van het kerkhof lag (en daar nog steeds ligt).

De kei in het wapen herinnert hieraan, terwijl het zwarte kruis op de kei herinnert aan de jurisdictie van de abt over Burum.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum; Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.