Bontebok

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BONTEBOK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In blauw een zwart-witte bok, staande op een oprijzende groene grasgrond."

Wapen van Bontebok

Oorsprong/verklaring

Bontebok was van oorsprong de naam van een herberg, die op de kruising van het voetpad Nieuwehorne - Gorredijk met de Schoterlandse Compagnonsvaart stond. Het uithangbord vertoonde deze bok, doch omgewend. Rond de herberg en het kruispunt is een buurtschap ontstaan, dat de naam van de herberg kreeg. Sinds 1979 is het een zelfstandig dorp, dat de bok altijd al als symbool heeft gebruikt.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk