Borculo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BORCULO

Provincie : Gelderland
Opheffing : 2005 Berkelland
Toevoegingen : 1971 Laren (ged, 1854 Verwolde)

I : 20 juli 1816
" Van lazuur beladen met 2 scheepshaken, staande en sautoir en verzeld van 3 ballen, 2 op de zijde en 1 en pointe, alles van goud."

NB : niet beschreven is een toernooihelm, gekroond en getralied van goud, met dekkleden van azuur en goud en als helmteken 2 schuingekruiste scheepshaken, vergezeld van 3 vrij zwevende penningen van goud.

Arms (crest) of Borculo

Oorsprong/verklaring

Het wapen op zich is al erg oud. In een kroniek van Jan van Helen wordt vermeld dat de in de slag bij Woeringen (1299) gestorven Hendrik III van Borculo een gouden banier, waarop 3 rode koeken, voerde. Ook in het wapenboek van heraut Gelre uit 1414 wordt dit wapen vermeld.

Het wapen met de koeken is afgeleid van het oudste wapen van de graven van Gelre. Dit wapen, daterend uit 1190 was identiek aan het wapen van Hendrik van Borculo. Hij is dus waarschijnlijk familie geweest van de graven van Gelre.

Hoewel de heerlijkheid Borculo in de loop der tijden vaak van eigenaar is gewisseld, bleven de koeken in het wapen. De oorsprong van de scheepshaken is niet duidelijk, ze worden wel verklaard als symbolen voor de scheepvaart op de Berkel. De stad voerde, volgens een zegel op een charter uit 1524 al het wapen met de haken. Het helmteken komt pas in de 17e eeuw ter sprake op zegels. Wanneer de kleuren zijn veranderd is niet duidelijk.

Arms of Borculo

The arms in the Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman (1708)
Borculo.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Borculo

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Borculo

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Borculo

Het wapen op een envelop 1977
Wapen van Borculo

Het wapen op een envelop 1986
Wapen van Borculo

Het wapen op een envelop 1993
Wapen van Borculo

Poststempel 1966

The arms are based on the oldest arms of the Counts of Gelre, three red roundels on a golden shield. These arms are known since 1190. The first use of arms by a Lord of Borculo dates from 1299, when the arms of Henderik III are described as such. He died in the battle of Woeringen that year.
Even though the Borculo estate was a possession of many families since, the roundels remained in the arms. When and why the colours have changed is not known. The hooks in the arms are hooks used to haul ships. Their origin is not known. They are known from a seal of the city dating from 1524. The helmet and crest appear in the 17th century. The arms were officially granted in 1816.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Gelre, 1414; Ebbenhorst Tenbergen, EJ van, 1982