Boven Tjonger-Grootdiep

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOVEN TJONGER-GROOTDIEP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1971 Tjongercompagnonsvaarten (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 3 juni 1949
"In zilver een gaffel van azuur, ter rechterzijde van de steel vergezeld van drie klaverbladen van sinopel, geplaatst 2 en 1, ter linkerzijde van een aanziende ramskop van keel, gehoornd van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Boven Tjonger-Grootdiep

Oorsprong/verklaring

De gaffel symboliseert het samenkomen van de Boven Tjonger en het Grootdiep. De klaverbladeren symboliseren de rijke grond, de ramskop de schapenhouderij. In eerste instantie had het waterschap een andere ontwerp voorgesteld. De gaffel was beladen met 4 waterleliebladeren (voor Friesland), en in het schildhoofd was op een groene grond een rode omgewende griffioen geplaatst (voor de gemeente Ooststellingwerf), met een bal tussen de voorpoten.

Dit zeer overladen wapen werd door de Hoge Raad van Adel afgekeurd en vervangen door een voorstel met boven de griffioen en onder drie klaverbladen.

Het waterschap hield echter vast aan het oorspronkelijke idee en ging uiteindelijk akkoord met een vereenvoudigde versie.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bronnenboek Hoge Raad van Adel 1947/64