Britswert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BRITSWERT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Britswert

Oorsprong/verklaring

De gouden brug is een sprekend element, brits is brug, wert is terp. Tot 1855 lag het dorp aan een uitloper van de zee en was scheepsbouw van belang. Dit wordt door het anker weergegeven. De lelie symboliseert de specifieke planten in de vroegere Britswertermar. Het klaverblad is een symbool voor de landbouw.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.