Broeksterwoude

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BROESKSTERWÂLD - BROEKSTERWOUDE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In goud een uit de onderrand van het schild oprijzende, gestileerde elzenboom met vijf bladeren, twee ter weerszijden van de stam en een op de top; tussen de onderste bladeren, ter weerszijden van de stam, een takje met twee z.g. meeldraadkatjes en tussen de bovenste bladeren en ter weerszijden van het bovenste blad, een takje met drie elzenproppen, alles van groen; de boom in de schildhoeken vergezeld van een blauwe cichoreibloem; een golvende schildvoet van zes gegolfde stukken van zwart, goud, blauw, goud, zwart en goud, waarbij de zwarte balken over de groene stam gaan en de overige balken achter de stam langsgaan."

Wapen van Broeksterwoude

Oorsprong/verklaring

Het dorp is ontstaan op af- en uitgeveende grond en was oorspronkelijk een buurtschap onder het voormalige dorp Akkerwoude, de "Ikkerwâldsterbroek". Het is sinds 1964 een zelfstandig dorp. Broek betekent moerassig land, waar zowel de zwarte als de grauwe of grijze els veel voorkomt. In het wapen is een gestileerde vorm van de grauwe els opgenomen, als verwijzing naar het tweede deel in de dorpsnaam.
De drassige grond - broek - wordt weergegeven door de schildvoet, waarbij de zwarte balken verwijzen naar het veen en de blauwe balk voor de Broekstervaart staat.
Het gouden schild symboliseert de zandgrond, terwijl de, in de schildhoeken opgenomen, cichoreibloemen een verwijzing vormen naar de voormalige teelt en verwerking van cichorei.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk