Buitenpost

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BÛTENPOST - BUITENPOST

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In keel twee dwarsbalken van zilver, de bovenste beladen met een ster en de onderste met een roos, beide van keel; het geheel vergezeld van acht leliles van goud, geplaatst drie, drie en twee."

Wapen van Buitenpost

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van Oostergo, namelijk de twee dwarsbalken. De lelies zijn de acht dorpen van de gemeente, aangezien Buitenpost het hoofddorp is van de gemeente Achtkarspelen. Dit laatste wordt ook aangegeven door de ster, die een bestuursplaats aanduidt. De roos is afkomstig van diverse familiewapens van in het dorp belangrijke families.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991