De Friese Meren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DE FRIESE MEREN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged)), Gaasterlân-Sleat (1984 Gaasterland, Hemelumer Oldeferd (ged), Sloten), Lemsterland (1984 Haskerland (ged,1934 Schoterland (ged))); Skarsterlân (1984 Doniawerstal (ged), Haskerland (ged) (1934 Schoterland (ged)), Utingeradeel (ged))

I : 18 juli 2014:
"Golvend doorsneden; I in goud een springende haas van keel; II in azuur een rijksappel van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels. "

Wapen van De Friese Meren

Oorsprong/verklaring

De golvende verdeling and de blauwe ondergrond verwijzen naar de naam Friese Meren. De haas is afkomstig van de wapens van Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân, de rijksappel van Lemsterland.

Op 19 februari 2014 verzochten burgemeester en wethouders van De Friese Meren de Hoge Raad van Adel om een voorstel te doen voor een nieuw gemeentewapen.

De naam van de nieuwe gemeente, in de Friese variant De Fryske Marren, bood de mogelijkheid om een eenvoudig sprekend wapen te introduceren. In een eerste ontwerp waar een van beide gaande Friese leeuwen (Friesland) vergezeld van drie blokjes (de samenstellende gemeenten) in de bovenste schildhelft wordt gecombineerd met een zilveren onderste schildhelft (‘de meren’). Deze keuze kwam mede voort uit het feit dat de verschillende - voornamelijk natuurlijke - figuren uit de wapens van de drie fusiegemeenten zich niet gemakkelijk laten combineren zonder een van de gemeenten tekort te doen.

Dit ontwerp werd door de gemeente niet geaccepteerd, waarop een tweede ontwerp werd ingediend, wat wel werd geaccepteerd.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Jaarverslag Hoge Raad van Adel, 2014.