De Skâns

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OOSTMAHORN / DE SKÂNS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In blauw een uit de schildvoet opzijzende schansdwinger van goud in de schildvoet vergezeld van een zilveren kokkelschelp; In een golvend schildhoofd van goud een omgewend rood kanon.”

Wapen van De Skâns

Oorsprong/verklaring

De kleuren blauw en goud zijn de kleuren van het Friese wapen. De schans, aangelegd in de 16e eeuw, moest het Friese grondgebied verdedigen bij een aanval vanuit het oosten. Daarom staat het kanon ook naar de heraldisch linkerzijde gericht, dus op het oosten.

De schansdwinger is van goud, de kleur van de Friese leeuwen. Rood is de kleur van het gevaar. Men moest alert zijn op de dreiging vanuit het oosten. De kanonnen stonden opgesteld op de dwingers van de schans. In de dijk  bij Oostmahorn is nog altijd een kruitmagazijn aanwezig. De blauwe kleur, de golvende deling in het schildhoofd en de schelp wijzen op het water van de vroegere Lauwerzee, nu Lauwersmeer. De schelp is zilver (wit) van kleur, niet alleen om de natuurlijke kleur van de kokkelschelp, maar ook vanwege het wapen van de voormalige gemeente Oostdongeradeel, waar Oostmahorn deel van uit maakte.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -