De Tike

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE TIKE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
In rood drie zilveren punten, boven vergezeld van een zilveren ploeg; een groene schildvoet met een zilveren pompeblêd.

Wapen van De Tike

Oorsprong/verklaring

Sinds 1952 is De Tike een zelfstandig dorp. De mensen die hier op de heide woonden, waren arm en woonden in plaggenhutten. In de 20e eeuw werd de heide en het hoogveen ontgonnen en toen ontstonden er boerderijen. Die gegevens vormen de basis voor het wapen en de vlag van De Tike.

De zilveren punten in het wapen staan voor de eenvoudige plaggenhutten op de rode heide. De ploeg staat voor de ontginning van de heide waardoor die plaatsmaakte voor een weidelandschap (groene schildvoet). Het zilveren plompeblêd staat voor het meer De Leien, waaraan het dorp ligt.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.