De Veenhoop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE VEENHOOP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
In blauw een gouden skûtsje, boven vergezeld van een gouden klaverblad en varend op een schildvoet, geblokt van zwart en zilver in vijf rijen van vijf liggende blokken.

Wapen van De Veenhoop

Oorsprong/verklaring

De Veenhoop is aan het begin van de 19e eeuw ontstaan aan het Polderhoofdkanaal van de niet meer bestaande Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland. Bji het dorp komt het kanaal uit in het Grytmansrak (tussen de Kromme Ee en de Wijde Ee). Het kanaal was belangrijk voor de waterafvoer en ook een belangrijke route voor het vervoer van turf. Nog altijd worden in De Veenhoop wedstrijden gehouden met skûtsjes (typische friese zeilboten). Daarom heeft het skûtsje een prominente plaats in het wapen gekregen.

Nadat het veengebied ontgonnen was werd het gebied bestemd en ingericht voor de veehouderij. Dit wordt aangegeven door de klaverbladen.

De schildvoet is ontleend aan het wapen van de thans opgeheven Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland en symboliseert het oude veen en de naam van het dorp. Het blauwe veld staat voor het vele water dat De Veenhoop omgeeft.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.