Diefdijklinie

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE DIEFDIJKLINIE

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1973 Groot-Alblasserwaard (1984 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (2005 Rivierenland))
Toevoegingen :

I : 15 januari 1953
"Gevierendeeld; I. in zilver twee beurtelings gekanteelde dwasrbalken van keel; II. in zilver drie zuilen van sabel, geplaatst 2;1; III. In zilver twee dwarsbalken van keel, de eerste gekanteeld, de tweede van onderen gekanteeld; IV. in goud drie schuinbalken van sabel; over het derde en vierde kwartier een gouden punt, beladen met twee beurtelings gekanteelde dwasrbalken van keel. In een hartschild van keel een gouden leeuw met in een hartschild van zilver, beladen met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee schildhouders; rechts een leeuw en links een zwaan, beiden van natuurlijke kleur; het geheel geplaatst op een terras van sinopel."

Wapen van Diefdijklinie

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vrij complex en is opgebouwd uit het wapens van de gemeenten waardoor de Diefdijklinie liep. De dubbelgekanteelde dwarsbalken uit het wapen van Arkel, zoals ook in Asperen. The zuilen van Vianen, de balken van Hagestein in de oroginele Arkel-kleuren, de schuinbalken van Everdingen en in de schildvoet het wapen van Schoonrewoerd. Het hartschild en schildhouders komen van het waterschap Alblasserwaard en de Landen van Arkel beneden de Zouwe.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur :