Doeveren

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DOEVEREN

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Heusden

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In zilver een zesspakig rad van keel. "

Wapen van Doeveren

Oorsprong/verklaring

Doeveren vormde een ambachtsheerlijkheid in leen van Holland in het land van Heusden. Er zijn geen zegels of wapens van Doeveren bekend. Wel is er een wapen bekend van de familie Van Doeveren, een tak van de familie Van Heusden. Dit wapen is als dorpswapen voorgesteld.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Brekel et al, 1993b