Dollardzijlvest

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DOLLARDZIJLVEST

Provincie : Drenthe, Groningen
Opheffing : 1995 Hunze en Aa's
Toevoegingen : 1992 Reiderzijlvest, De Veenmarken; 2000 Eemszijlvest (ged)

I : 21 januari 1993
"In sabel een geopende, gekanteelde, uit de schildranden komende zijlvest van goud, gevoegd van sabel, oprijzende uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van drie stukken, azuur en zilver, boven vergezeld van een korenschoof van goud, aan weerszijden vergezeld van een hoorn van zilver met openingen van keel, geopend, gemond en beslagen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Dollardzijlvest

Oorsprong/verklaring

Het combineren van de wapens van de oude waterschappen was niet mogelijk. Gekozen werd daarom voor een waterschap-opzet. De zijlvest is duidelijk een sprekend symbool, de korenschoof is een symbool voor Westerwolde (zie ook Vlagtwedde) en de hoorn voor het gehele gebied.

Al in de 14e eeuw voerde het Westerwold een korenschoof op zegels. De hoorns zijn een plaatselijk symbool, zowel in Drenthe als in Westerwolde. De sluis is gekanteeld, als symbool voor de schansen en forten die in vroeger tijden in dit gebied hebben gelegen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Boo, de NL112(1995)212-214.