Dongeradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DONGERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2019 Noardeast-Fryslân
Toevoegingen : 1984 Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel

I : 25 januari 1984
" In azuur een golvende keper van zilver, vergezeld boven van 2 sterren van goud, beneden van een omgekeerde wassenaar van zilver, een ster van goud omsluitend. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Dongeradeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit symbolen uit de wapens van de 3 opgeheven gemeenten. Tevens stellen de 2 schuinbalken de riviertjes de Paezens en de Ee voor, die in Dokkum samenkomen.

Van alle in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven, zie hier.

Wapen van Dongeradeel

Poststempel 1985

English summary :

The arms are a combination of elements from the arms of the former municipalities, Dokkum, Oostdongeradeel and Westdongeradeel. The two wavy bends symbolise the Ee and Paezens streams which merge in the city of Dokkum, the capital of the municipality.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :