Donkerbroek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DONKERBROEK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Ooststellingwerf

Het volgende dorpswapen is bekend :
" ."

Wapen van Donkerbroek

Oorsprong/verklaring

De naam Donkerbroek slaat op een verhoging in een moeras. Dit is aangegeven door een groen veld met een schildzoom van tegenhermelijn, wat duidt op veengrond. Het groene veld en de ramskop symboliseren het agrarische karakter van het dorp. De ramskop symboliseert ook de Schapendrift, een oude dijk in het dorp.

De gouden keper slaat op de oude heerweg door het dorp. De schans is de Breebargschans, aangelegd aan het einde van de 16e eeuw door Prins Willem Lodewijk ter bescherming van Friesland tegen de Spanjaarden..

Het vrijkwartier is het wapen van Ooststellingwerf.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk