Dordtsmonde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DORDTSMONDE

Provincie : Zuid Holland

Arms (crest) of Dordtsmonde

Oorsprong/verklaring:
De heerlijkheid Dordtsmonde was een zogenaamde vroonheerlijkheid, dwz een heerlijkheid alleen bestaande uit rechten, maar niet uit land of een dorp. Dordtsmonde was waarschijnlijk ooit een echt dorp en heerlijkheid, maar daarover is niets echt bekend. Het zou zijn vergaan in de St. Elisabethsvloed van 1421. De heerlijke rechten werden daarna als visserijrechten en daarmee dus als vroonheerlijkheid, verpand. De Heer van Dordtsmonde had recht op een vijfde van alle opbrengsten van de gevangen zalm, elft en steur. Als oudste Heren van Dordtsmonde worden genoemd leden van het geslacht Bever, later Van Beveren van de 14e tot midden 17e eeuw. Later hebben nog diverse ander geslachten de heerlijke rechten gehad. De enige vermelding van het bovenstaande wapen komt uit het boek van Jakob van der Eyk uit 1628, zonder verdere verklaring.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Van der Eyk, 1629; Frijhoff et al., Geschiedenis van Dordrecht van 1572-1813, 1998.