Drecht en Vecht

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DRECHT EN VECHT

Provincie : Noord Holland en Utrecht
Opheffing : 1991 Amstel en Vecht (1997 Amstel, Gooi en Vecht)
Toevoegingen : 1979 +/- 30 polders en waterschappen, waaronder de Bijlmer, de polder Kortenhoef en de Noorderlegmeer- en Thamerpolder

I : 11 februari 1982
"In azuur twee golvende schuinbalken van zilver; een versmald schildhoofd, gekrukt in een rij van goud en sabel; een hartschild, gedwarsbalkt van acht stukken van goud en sabel, en over alles heen een schuinkruis, geschaakt van zilver en keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aalscholvers van natuurlijke kleur, gebekt van goud."

Wapen van het waterschap


Oorsprong/verklaring

Op 4 juli 1980 verzocht het bestuur van het waterschap “Drecht en Vecht” om een wapen. Het ontwerp bevatte het wapen van de Heren van Amstel, wier kasteel op het grondgebied van het waterschap heeft gestaan. Overige elementen waren krukkenvair, asl symbool voor de voormalige laagveenontginning en een herinnering aan de visserij, aangezien de visserijrechten in de Middeleeuwen herhaaldelijk voor problemen hebben gezorgd tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht.

Terwijl deze aanvraag nog in behandeling was, vond een ingrijpende wisseling in het bestuur plaats en daardoor veranderden ook de ideeën over het wapen. Het nieuwe bestuur wilde in plaats van een symbool voor de visserij de twee riviertjes Drecht en Vecht in het wapen terugzien. Als symbool voor het Naardermeer, het oudste natuurmonument in Nederland, wilde het bestuur twee aalscholvers als schildhouders, aangezien het Naardermeer een grote kolonie van aalscholvers heeft. Na enige discussie is uiteindelijk bovenstaand wapen verleend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1982