Dregterland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DREGTERLAND (Dijkbestuur)

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1973 Westfriesland (2003 Hollands Noorderkwartier)
Toevoegingen : -

I : 10 november 1819
"Een, door middel van een gouden linkerschuinbalk, geschuind schild van zilver en blauw; het bovenste beladen met een hoorn van rood, gesnoerd van blauw en beslagen van goud; het onderste beladen met drie zwemmende haringen van zilver, met elk boven den kop een gouden kroontje en boven den rug een gouden ster; de schuinbalk beladen met vier klaverbladen van groen, geplaatst in de richting van den balk."

Wapen van Dregterland

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Dregterland (Drechterland) bevat de hoorn van het wapen van Hoorn en de vissen van Enkhuizen.

Het wapen komt al voor op 18e eeuwse kaarten van het gebied. De meeste kaarten geven overigens het wapen correcter weer, waarbij de haringen gekaakt zijn.

Wapen van het waterschap

Het wapendiploma van Dregterland (bron)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Caerte van Drechterland en de Vier Noorder Coggen. H. de Leth, Amsterdam, 1736; Nieuwe kaarte van het dykgraafschap van Dregterland door G. Oostwooud, 1723.