Drentse Aa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DRENTSE AA

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1995 Hunze en Aa's
Toevoegingen :

I : 1 augustus 1962
"In keel een golvende paal van goud, beladen met een eveneens golvende staak van azuur ter bredte van een derde gedeelte van den paal; de paal aan weerszijden vergezeld van een tot de eed opgeheven hand en van een sleutel, de baard naar beneden en naar de rand van het schild gericht, de steel naar boven eindigend in een geknopte malie waarbinnen een kruis, de hand en sleutel paalsgewijze geplaatst en van goud; aan de rechterzijde de de hand boven geplaatst en de sleutel onder, ter linkerzijde deze figureren in omgekeerde rangschikking. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Drentse Aa

Oorsprong/verklaring

Het riviertje in de paal stelt de Drentse Aa voor, omgeven door de oevers, die gebruikt werden voor de veehouderij. De sleutel en de handen zijn afkomstig uit de wapens van Rolde en Anloo, omdat het waterschap grotendeels in die gemeenten is gelegen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1964