Driezum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DRIEZUM - DRIESUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dantumadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

" In groen vier wortels in natuurlijke kleur, geplaatst volgens een kruis, met de punten naar elkaar toe, in het eerste kwartier vergezeld van een roos van zilver, gepunt en geknopt van goud; een schildzoom doorsneden van zwart en goud."

Wapen van Driezum

Oorsprong/verklaring

Zoals ook bij de wapens van de buurdorpen het geval is, kan ook uit het wapen van Driesum de bodemtoestand afgelezen worden. De zwart - gouden schildzoom duidt de overgang aan tussen zand en klei, terwijl het groene veld aangeeft dat het dorp in een groene omgeving van elzensingels en weilanden ligt.
In het groen zijn vier wortels (in natuurlijke - oranje - kleur) opgenomen als symbool voor het verbouwen en venten hiervan. Voor het getal vier en de vorm van de plaatsing van de wortels is gekozen als verwijzing naar de vier invalswegen van het dorp.
De roos is afkomstig uit het wapen van de familie Van Sytzama, als herinnering aan de belangrijke functie van deze familie voor de omgeving.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk