Drogeham

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DROEGEHAM - DROGEHAM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is aangenomen in 2000:
" In blauw een gouden punt, beladen met een groene boom, staande op een groene grond; de stam ter weerszijden vergezeld van een rood flesje; de boom in de kruin beladen met een gouden met drie bladen; de gouden punt ter rechterzijde vergezeld van een klok en ter linkerzijde van een aanziende koeienkop, beide van goud."

Wapen van Drogeham

Oorsprong/verklaring

De punt in het wapen symboliseert de betekenis van de dorpsnaam. Een droge landtong (zand) tussen het water; ham (of hem) betekent ook een door een dijk ingesloten stuk land. De klok verwijst naar het Buweklooster, dat in de 13de eeuw nabij Drogeham werd gesticht en waaraan alleen nog een klokkenstoel herinnerd. De aanziende koeienkop is een verwijzing naar de "Droegehamster", de benaming voor een niet al te vette koe.

In de gouden punt is de groene boom een verwijzing naar de brink, die eertijds in het centrum van het dorp lag en welke plek nog steeds "Ikebuorren" (Eikenbuurt) heet. De flesjes tenslotte vormen geen verwijzing naar dorstige inwoners, doch vormen samen met de kroon enkele van de attributen van St. Walburga; de heilige waaraan de middeleeuwse kerk is gewijd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk