Duivenvoorde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DUIVENVOORDE (Heerlijkheid)

Provincie : Zuid Holland

Verleend : 27 maart 1832
"Een schild van goud, beladen met drie liggende wassende manen van sabel, geplaatst twee en één, het schild gedekt met een helm van zilver; geboord en getralied van goud en gevoerd van keel, op dezelfe eene hoed van sabel gevoerd van keel en tot helmteeken de twee bovenste armen der wieken eens windmolen van goud."

Duivenvoorde.hh.jpg


Duivenvo.hh.jpg


Oorsprong/verklaring

Het wapen is identiek aan dat van de familie Van Duivenvoorde, een tak van de familie Van Wassenaar, hetgeen het een sprekend wapen voor de familie maakt. Zie ook het wapen van Voorschoten.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.