Easterein

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTEREIN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Easterein

Oorsprong/verklaring

Het dorp ligt in een van de oudste polders van Friesland, omgeven door de zogenaamde Griene Dyk, die wordt voorgesteld door de schildzoom. Het dorp is vanouds verdeeld in vier kwartieren, die ook in het wapen zijn weergegeven. In twee kwartieren, Bonga en Donia woonden vanouds families die leeuwen in hun wapens voerden. De andere kwartieren werden vooral door boeren bewoond. Deze laatste zijn door de klaverbladen weergegeven.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.