Eastergoa's Sédiken

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTERGOA'S SÉDIKEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : 1962 Engwierumerpolder, Oosterpolder Zeedijken onder Holwerd, Ternaarderpolder, Zeedijken Contributie Kollumerland en Nieuwkruisland; 1963 Anjumer- en Lioessenserpolder, Contributie Zeedijken van Oostdongeradeel, Contributie Zeedijken van Westdongeradeel

I : 10 augustus 1966
"Gedeeld : over de dellijn een staak van goud, waaroverheen een zespuntige ster van keel; ter rechterzijde in hermelijn een linkerschuinbalk van azuur, ter linkerzijde in hermelijn een golvende schuinbalk, eveneens van azuur; een van sinopel ondersteund schildhoofd van zilver, beladen met een net van sabel, waaroverheen drie dwarsbalksgewijs geplaatste vissen van azuur, gelipt en gevind van keel, de voorste en de achterste slechts ter halver lijve zichtbaar. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Eastergoa's Sédiken

Oorsprong/verklaring

Het wapen van het in de Friese gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland gelegen zeewerende waterschap is opgebouwd met behulp van de wapens der hierboven genoemde gemeenten. Directe combinatie van deze gemeentewapens was weinig aantrekkelijk; daarom zijn in de onderste helft de schuinbalken van Oost- en Westdongeradeel opgenomen met een gouden paal (de middelste baan uit het wapen van Kollumerland ca). Het hermelijn slaat op het laagveen in het gebied. De ster is afgeleid van het wapen van Kollumerland en slaat op de 6 voormalige waterschappen.

Het schildhoofd symboliseert de visserij, met name uit de dorpen Paesens en Moddergat. Onder het net met de drie vissen is een groen dwarsbalkje aangebracht: de zeedijk die het gebied beschermt.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :