Easterwierrum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTERWIERRUM - OOSTERWIERUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een toren van goud, met gknikte spits, met twee galmgaten boven in de toren, en een smal venster halverwege, staande p een terp van sinopel, beladen met drie penningen van goud, geplaatst 2 en 1; de toren aan weerszijden vergezeld van een paardekop met afhangende manen, alles van goud, de rechter omgewend. "

Wapen van Easterwierrum

Oorsprong/verklaring

De toren stelt de plaatselijke 12e eeuwse toren voor, een alleenstaande toren op een terp, net buiten het dorp. De paardekoppen en de penningen slaan op de hengstenfokkerij ter plaatse, een belangrijke bron van inkomsten.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995, blz 194