Easthim

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTHIM - OOSTHEM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Súdwest Fryslân

Het volgende dorpswapen is bekend :

Easthim.jpg

Officiële beschrijving

In groen een blauwe paal, gezoomd van goud, in de schildvoet beladen met een gouden keper, overladen met een zwarte keper; links vergezeld in het groen van een zilveren zwaard met gouden gevest en rechts in het schildhoofd van een zilveren klaver; een gouden schildrand.

Oorsprong/verklaring

Het groene schild is het dorpsgebied, bestaande uit groene weidegrond. De klaver symboliseert de veeteelt. De blauwe, goud gezoomde paal is de Bolswarder vaart, die in het zuiden bij de Hemdijk een sluis had. De gouden keper, beladen met een zwarte keper, stelt deze sluis voor. De kleuren goud en zwart zijn ontleend aan het Bolswarder wapen.

De gouden zomen van de paal kunnen gezien worden als de jaagpaden in vroeger tijd of als de rietkraag langs de oever.

Het zwaard aan de linkerzijde is de kerk, het centrum van het dorp. Johannes de Doper was in de middeleeuwen de patroonheilige van de kerk. Hij is door koning Herodes onthoofd. Het zwaard is één van zijn attributen. Het zwaard heeft echter nog een andere betekenis: in de bijbel wordt het woord van God het zwaard van de Geest genoemd. En in dit dorp werd het woord recht gesneden (zilver is de kleur van de zuiverheid).

De gouden schildrand stelt de Hemdijk voor, die het dorpsgebied beschermde. In het Fries wordt zo’n ringdijk ook wel een “gouden hoep” genoemd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Afbeelding van Hans van Heijningen; informatie J.C. Terluin. Lid F.R.f.H.