Eastrum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTRUM - OOSTRUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een boomstronk van sinopel, aan weerszijde vergezeld van een baksteen van keel."

Wapen van Eastrum

Oorsprong/verklaring

De boomstronk komt uit het wapen van de familie Mellema. De bakstenen zijn een herinnering aan de voormalige steenfabriek.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)